EPIONE. Twoje zdrowie, nasza misja.

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
UE - logo
UE - logo

Pliki do pobraniaDeklaracja wyboru lekarza POZ  >>pobierz  
 Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ  >> pobierz
 Deklaracja wyboru położnej POZ  >> pobierz
 Skierowanie na badanie tomografii komputerowej   >>pobierz
 Przygotowanie Pacjenta do badania tomografii komputerowej / oświadczenia Pacjenta   >>pobierz
 REGULAMIN WIDEO-ODWIEDZINY Pacjentów Zakładu Opieki Długoterminowej EPIONE   >>pobierz
 Szanowni Pacjenci,
Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy (lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej) nie częściej niż 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany Pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł. Opłaty nie ponosi Pacjent w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy (art. 28 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).