EPIONE. Kompleksowa Opieka Medyczna

zmień czcionkę:
zmień kontrast:

POZ PLUS

POZ PLUS – pilotażowy program
Model opieki POZ oparty na kompleksowym podejściu do pacjenta.


 

Zapraszamy naszych Pacjentów do udziału w pilotażowym programie opieki koordynowanej POZ PLUS.


Zadzwoń! Umów się na badania.
 • EPIONE - Janów, ul. Szopienicka 59, Katowice
  Koordynator POZ Plus - tel. 794 700 749
 • EPIONE - Ligota, ul. Piotrowicka 68, Katowice
  Koordynator POZ Plus - tel. 509 870 771

   

Informacja ogólna:
 

EPIONE Sp. z o.o. bierze udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.

Przedmiotem umowy jest organizacja w sposób kompleksowy opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom objętym opieką zespołu POZ PLUS. Opieka obejmuje poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo: profilaktyczne świadczenia bilansowe i programy zarządzania chorobą (określone w załącznikach do zarządzenia) oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez zespól POZ PLUS.


Celem badań bilansowych jest identyfikacja pacjentów zdrowych i potencjalnie chorych (stratyfikacja populacji), w celu umożliwienia zarządzania liczbą i typem usług przewidzianych dla danej grupy pacjentów.

Głównym celem programu zarządzania chorobą jest prowadzenie przez świadczeniodawcę skoordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą.

 • pacjent stanie się aktywnym partnerem we wspólnym podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania w chorobie
 • pacjent uzyska wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych, w skład którego wchodzą, oprócz lekarza POZ i pielęgniarki, lekarze specjaliści, dietetycy i edukatorzy zdrowotni oraz fizjoterapeuci
Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, etap II będzie realizowany na terenie przychodni EPIONE - Janów, ul. Szopienicka 59, Katowice oraz EPIONE - Ligota, ul. Piotrowicka 68, Katowice.  Realizacja programu nastąpi w okresie 01.07.2018 – 31.12.2019.

 
Warunkiem udziału w pełni darmowych badaniach bilansowych w ramach POZ PLUS
 • Wiek (od 20 do 65 lat )
 • Deklaracja do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w placówce EPIONE, przy ul. Piotrowickiej 68 lub Szopienickiej 59

W ramach programu zostanie u Pani / Pana przeprowadzone badanie bilansowe odnoszące się do  profilaktyki chorób przewlekłych. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zleci wykonanie bezpłatnych badań laboratoryjnych i diagnostycznych, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie występowania chorób cywilizacyjnych. W efekcie zostanie stworzony Indywidualny Plan Postępowania Zdrowotnego, spersonalizowany i dostosowany dla Państwa potrzeb.
 
Program zakłada szybką ścieżkę diagnostyczną, poprzez priorytetowe umawianie wizyt i konsultacji przez Koordynatora Programu.

W przypadku konieczności rozwinięcia diagnostyki lub zakwalifikowania do Programu Zarządzania Chorobą, lekarz POZ może Państwa skierować na badania obrazowe (m. in.: tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny), konsultacje specjalistyczne (m. in.: kardiologa, diabetologa, endokrynologa, neurologa, pulmonologa), zabiegi fizjoterapeutyczne lub wizyty edukacyjne prowadzone przez edukatora zdrowotnego, dietetyka oraz psychologa.
 
Jeśli są Państwo zainteresowani proszę o wypełnienie dołączonego formularza „zgody na udział w programie” oraz dostarczenie do Koordynatora Programu na terenie placówki.


W razie pytań do Państwa dyspozycji pozostają Koordynatorzy Programu na terenie placówki, pod numerami telefonów:


 • EPIONE - Janów, ul. Szopienicka 59, Katowice
  Koordynator POZ Plus - tel. 794 700 749
 • EPIONE - Ligota, ul. Piotrowicka 68, Katowice
  Koordynator POZ Plus - tel. 509 870 771

Wszystkie świadczenia objęte programem są dla Państwa bezpłatne.