EPIONE. Twoje zdrowie, nasza misja.

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
UE - logo
UE - logo

Dotacje


Grafika przedstawiająca - Logotypy Funduszu Europejskiego dla Śląska, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej z informacją o Dofinansowaniu przez Unię Eurpejjską oraz herb Województwa Śląskiego w ramach realizowanego przez EPIONE Sp. z o.o. projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnych usług rehabilitacji poudarowej z wykorzystaniem robotyzacji, AI i internetu rzeczy” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - Koniec Grafiki 


EPIONE Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Zabudowa OZE PV i PC z magazynami energii i systemem zarządzania energią w budynkach w budynkach NZOZ Epione Sp. z o.o.” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Cel projektu:

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego NZOZ Epione poprzez produkcję i magazynowanie energii z OZE. Projekt obejmuje instalację systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii oraz zaawansowanego systemu zarządzania energią. Realizacja w 2024 roku.
 

Zadania:

 • Zakup i montaż 8 instalacji PV w 4 lokalizacjach.
 • Zakup i montaż 4 pomp ciepła współpracujących z instalacjami PV.
 • Zakup i montaż 8 magazynów energii elektrycznej.
 • Zakup i montaż 4 magazynów energii cieplnej.
 • Kampania informacyjno-edukacyjna promująca OZE.


Grupy docelowe:
Projekt skierowany do mieszkańców Katowic, pacjentów NZOZ Epione oraz społeczności lokalnej.


Efektem projektu będzie:

 • częściowe zaspokojenie potrzeb energetycznych NZOZ
 • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Katowic poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
 • obniżenie kosztów za energię elektryczną
 • bezpieczeństwo energetyczne placówki zdrowia
 • minimalizacja korzystania z energii konwencjonalnej, opartej o paliwa kopalne.


Wartość projektu: 4 137 369,33 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 3 103 027,01 PLN

Dofinansowanie przekazane jest zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zasadami wynikającymi z Programu, SZOP FE SL, oraz Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 

Grafika przedstawiająca - Logotypy Funduszu Europejskiego dla Śląska, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej z informacją o Dofinansowaniu przez Unię Eurpejjską oraz herb Województwa Śląskiego w ramach realizowanego przez EPIONE Sp. z o.o. projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnych usług rehabilitacji poudarowej z wykorzystaniem robotyzacji, AI i internetu rzeczy” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - Koniec Grafiki 

 

EPIONE Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Wdrożenie innowacyjnych usług rehabilitacji poudarowej z wykorzystaniem robotyzacji, AI i Internetu rzeczy” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla  Śląskiego 2021-2027

Cel projektu:
Podniesienie konkurencyjności EPIONE poprzez wdrożenie innowacji produktowej, procesowej, organizacyjnej i ekologicznej drogą zakupu 294 środków trwałych oraz 3 licencji WNiP, utworzenia 1612,31 m² nowoczesnej infrastruktury rehabilitacyjnej i 10 nowych miejsc pracy w Katowicach w latach 2023-24.

Zakres obejmie 3 zadania, w których przewidziano:

 • Adaptację infrastruktury istniejącego budynku (do uzyskania 1612,31 m2 powierzchni użytkowej dopasowanych do powikłań po udarze, z 1622,37 m2 przed projektem) na potrzeby innowacyjnych usług rehabilitacji poudarowej z wykorzystaniem robotyzacji, AI i Internetu rzeczy.
 • Zakup środków trwałych pozwalających uzyskać dodatkowe przychody wynikające z wdrożenia nowych usług, wdrożyć innowacyjną organizację oraz technologię (4 innowacje technologiczne), utworzyć nowych miejsc pracy oraz zwiększyć zdolność obsługi danin publicznych (podatków) wpływając na szanse rozwojowe regionu.
 • Zakup rozwiązań telemedycznych i ekologicznych.

Przedmiot wg założeń obejmuje wdrożenie 4 innowacji:

 • Produktowej:  hybrydowych usług rehabilitacyjnych dla osób po udarach, głównie do 45 roku życia, korzystających z telemedycyny, sztucznej inteligencji oraz robotyzacji;
 • Procesowej: drogą zakupu 4 innowacyjnych urządzeń rehabilitacji w zakresie zrobotyzowania, wykorzystania algorytmów AI oraz obserwacji przez urządzania biometryczne w zakresie Internetu rzeczy.
 • Organizacyjnej: nowej organizacji świadczeń opartych o rozwiązania pośrednie między rehabilitacją stacjonarną, a w pełni ambulatoryjną, z monitorowaniem ryzyka powtórnego udaru;
 • Ekologicznej: opartą o inteligentne sterowanie i optymalizację wykorzystania wody, ciepła, prądu.


Planowane efekty:
Wnioskodawca wskutek projektu wprowadza do oferty usługowej nowe, nieświadczone do tej pory usługi hybrydowej rehabilitacji neurologicznej pacjentów po udarze z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń, korzystając z rozwiązań AI, Internetu rzeczy i robotyzacji, odpowiadających na zidentyfikowaną niszę rynkową tj. niewystarczające usługi rehabilitacji ze specjalizacją po udarach w grupie do 45 lat.

Wartość projektu: 19 386 804,50 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 8 527 965,00 PLN

Dofinansowanie przekazane jest zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, zasadami wynikającymi z Programu, SZOP FE SL, oraz Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030Grafika przedstawiająca - Logotypy Funduszu Europejskiego Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logotyp Województwa Śląskiego, flaga Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach realizowanego EPIONE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych zdrowotnych usług publicznych w EPIONE Sp. z o.o.” - Koniec Grafiki
 

EPIONE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt.: Zwiększenie dostępu do cyfrowych zdrowotnych usług publicznych w EPIONE Sp. z o.o.
 
 • Cel projektu: Stworzenie infrastruktury publicznych usług e-zdrowia (e-usługi i usługi telemedycznej) poprawiających dostęp do opieki zdrowotnej
 • Planowane efekty: zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych poprzez ograniczenie procedur administracyjnych w skutek wdrożenia e-usługi
 • Wartość projektu: 1 256 128,89 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 1 067 709,55 PLN

Grafika przedstawiająca plakat z informacja o realizacji projektu w ramach funduszy europejskich o treści w pierwszych 4 wersach: EPIONE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Zwiększenie dostępu do cyfrowych zdrowotnych usług publicznych w EPIONE Sp. z o.o.” poniżej dwa wersy z tekstem: Cel projektu: Stworzenie infrastruktury publicznych usług e-zdrowia (e-usługi i usługi telemedycznej) poprawiających dostęp do opieki zdrowotnej poniżej jeden wers z informacją: Dofinansowanie projektu z UE: 1 067 709,55 PLN. Poniżej logotypy: Grafika przedstawiająca - Logotypy Funduszu Europejskiego Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Logotyp Województwa Śląskiego, flaga Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Koniec GrafikiEPIONE Sp. z o.o. bierze udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.


Przedmiotem umowy jest organizacja w sposób kompleksowy opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom objętym opieką zespołu POZ PLUS. Opieka obejmuje poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo: profilaktyczne świadczenia bilansowe i programy zarządzania chorobą (określone w załącznikach do zarządzenia) oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez zespól POZ PLUS.


Więcej informacji: http://www.epione.pl/strefa-pacjenta/poz-plus.html
Szczegóły programu: https://akademia.nfz.gov.pl/poz-plus/

 
 
EPIONE Sp. z o.o.
współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
 
Dofinansowanie projektu: 150771,62 zł

Dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji przedsięwzięcia p.n. "Termomodernizacja budynku przychodni ul. Zawiszy Czarnego 7a oraz budynku głównego i oddziału internistycznego przy ul. Szopienickiej 59 w Katowicach.
 

Zadania dofinansowane w formie pożyczki w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 • Termomodernizacja budynku głównego i budynku oddziału internistycznego zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Szopienickiej 59.
 • Termomodernizacja budynku administracyjnego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Szopienickiej 59.
   
 • Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Piotrowickiej 68


Firma EPIONE Sp. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego
"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm"
udzieloną przez PFR SA.

 

 

EPIONE Sp. z o.o.
współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
 
Dofinansowanie projektu:  91714,18
 

EPIONE Sp. z o.o.
współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
 
Dofinansowanie projektu:  174278,16
 


EPIONE Sp. z o.o.
realizuje projekt przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ w ramach grantu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich, sfinansowanego w ramach reakcji Unii na pademię COVID-19.


Dofinansowanie projektu:  158648,00
 EPIONE Sp. z o.o. informuje, o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl 
lub elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem
dedykowanej strony internetowej.