EPIONE. Twoje zdrowie, nasza misja.

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
UE - logo
UE - logo

DotacjeEPIONE Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt.: Zwiększenie dostępu do cyfrowych zdrowotnych usług publicznych w EPIONE Sp. z o.o.
 
  • Cel projektu: Stworzenie infrastruktury publicznych usług e-zdrowia (e-usługi i usługi telemedycznej) poprawiających dostęp do opieki zdrowotnej
  • Planowane efekty: zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych poprzez ograniczenie procedur administracyjnych w skutek wdrożenia e-usługi
  • Wartość projektu: 1 256 128,89 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 1 067 709,55 PLN
EPIONE Sp. z o.o. bierze udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.


Przedmiotem umowy jest organizacja w sposób kompleksowy opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom objętym opieką zespołu POZ PLUS. Opieka obejmuje poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo: profilaktyczne świadczenia bilansowe i programy zarządzania chorobą (określone w załącznikach do zarządzenia) oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez zespól POZ PLUS.


Więcej informacji: http://www.epione.pl/strefa-pacjenta/poz-plus.html
Szczegóły programu: https://akademia.nfz.gov.pl/poz-plus/
  
EPIONE Sp. z o.o.
współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
 
Dofinansowanie projektu: 150771,62 zł
Dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji przedsięwzięcia p.n. "Termomodernizacja budynku przychodni ul. Zawiszy Czarnego 7a oraz budynku głównego i oddziału internistycznego przy ul. Szopienickiej 59 w Katowicach.


 

Zadania dofinansowane w formie pożyczki w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
  • Termomodernizacja budynku głównego i budynku oddziału internistycznego zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Szopienickiej 59.
  • Termomodernizacja budynku administracyjnego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Szopienickiej 59.
     
  • Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Piotrowickiej 68
Firma EPIONE Sp. z o.o. uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego
"Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm"
udzieloną przez PFR SA.

EPIONE Sp. z o.o.
współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
 
Dofinansowanie projektu:  91714,18


 

EPIONE Sp. z o.o.
współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
 
Dofinansowanie projektu:  174278,16
 
EPIONE Sp. z o.o.
realizuje projekt przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ w ramach grantu dofinansowanego
z Funduszy Europejskich, sfinansowanego w ramach reakcji Unii na pademię COVID-19.


Dofinansowanie projektu:  158648,00
 EPIONE Sp. z o.o. informuje, o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl 
lub elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem
dedykowanej strony internetowej.