EPIONE. Twoje zdrowie, nasza misja.

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
UE - logo
UE - logo
Ankieta Jakości EPIONE
Państwa opinie i uwagi
na temat naszej
działalnośc
i stanowią
dla nas cenne źródło
informacji.

Dokumenty do pobrania

W przypadku wypełnionej dokumentacji  do ZOL , ZPO dokumenty ( wniosek ) można dostarczyć ;
 • do skrzynki podawczej , czynnej całodobowo,  znajdującej  się przy portierni Zakładu,
 • listownie na adres  siedziby
Otrzymane  dokumenty są  weryfikowane, w razie   pytań  i   uzupełnień  kontaktujemy się z Państwem pod  wskazanym numerem telefonu w celu wyjaśnień .

Kontakt z biurem ZOD wyłącznie pod nr tel.  798 918 872
 
 

DOKUMENTY DO PRZYJĘCIA:Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL)

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRZYJĘCIE PACJENTA DO ZAKŁADU:
 
 • Wniosek należy uzupełnić o poniższe dokumenty:
  • Decyzja organu emerytalno-rentowego (kserokopia dokumentu ; dokument z waloryzacji z emerytury / renty z bieżącego roku)
  • Decyzja o przyznaniu zasiłku lub renty stałej (kserokopia dokumentu)
  • Ostatni odcinek z emerytury bądź wyciąg z konta dotyczący wysokości przekazywanego świadczenia (kserokopia dokumentu)
  • Kserokopie dokumentów: legitymacja ZUS, aktulany dowód osobisty Pacjenta, w przypadku opiekuna faktycznego lub prawnego Pacjenta - dowód osobisty, a w przypadku ubezwłasnowolnienia Pacjenta - postanowienie sądu oraz pełnomocnictwa
  • Aktualne badania Pacjenta - z chwilą przyjęcia Pacjenta do opieki (mocz ogólny, morfologia ogólna, elektrolity, glukoza, białko w surowicy, kreatynina, HBS, HCV, EKG) (L E K I )
  • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej, w tym karty leczenia szpitalnego. Jeśli w chwili przyjęcia Pacjenta dane o stanie zdrowia będą znacząco odbiegały od stanu opisanego w zaświadczeniu lekarskim Zakład zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Pacjenta.
    
 • DODATKOWA INFORMACJA:
  • Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają m.in. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci (także osoby represjonowane).
  • Do Zakładu nie przyjmuje się Pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, psychiczna lub uzależnienie.
  • W dniu przyjęcia Pacjenta do Zakładu lekarz i pielęgniarka Zakładu oceniają Pacjenta wg. skali Barthel. Pacjent, który zostanie oceniony powyżej 40 punktów według w/w skali nie zostanie przyjęty do Zakładu.
  • Zakład nie bierze odpowiedzialności za zgubione i zniszczone przez Pacjenta rzeczy osobiste, pozostające poza depozytem Zakładu.
  • Jeśli chorobą współistniejącą jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do przebywania Pacjenta w ZOD (ZOL) o profilu ogólnym.
  • Wykaz przyborów toaletowych, które powinien posiadać Pacjent w dniu przybycia do Zakładu:
   ● dezodorant, ● mydło/żel w płynie, ● szampon, ● 2 gąbki/myjki, ● balsam, ● oliwka do pielęgnacji ciała,● pianka do higieny intymnej „SEN”, ● chusteczki nawilżone, ● szczoteczka i pasta do zębów, a w przypadku golenia również przybory do golenia tj. pianka, maszynka 10 szt. , ● płyn do goleniu (dla mężczyzn), ● inne środki utrzymania higieny osobistej (do uzgodnienia),
   ● UZUPEŁNIANIE DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

    

DOKUMENTY DO PRZYJĘCIA:Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy (ZPO)

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU PACJENTÓW W ŻYWIENIU POZAJELITOWYM LUB DOJELITOWYM posiadających kwalifikację do żywienia dietą przemysłową powyżej 30 dni:

 • Karta kwalifikacji dorosłych do żywienia pozajelitowego lub dojelitowego | (Pobierz)
 • Skala SGA | (Pobierz)
 • Ocena ryzka zwiazanego ze stanem odzywienia | (Pobierz)

   
 • Wniosek należy uzupełnić o poniższe dokumenty:
  • Decyzja organu emerytolno - rentowego (kserokopia)
  • Decyzja o przyznaniu zasiłku lub renty stałej (kserokopia)
  • Ostatni odcinek z emerytury bądź wyciąg z konta dotyczący wysokości przekazywanego świadczenia (kserokopia)
  • Kserokopie dokumentów: legitymacja ZUS, aktulany dowód osobisty Pacjenta, w przypadku opiekuna faktycznego lub prawnego Pacjenta - dowód osobisty, a w przypadku ubezwłasnowolnienia Pacjenta - postanowienie sądu oraz pełnomocnictwa
  • Aktualne badania Pacjenta (z chwilą przyjęcia Pacjenta do Zakładu):
  • jonogram (sód, potas, magnez, wapń fosfor) ● glikemia, ● cholesterol, ● trójglicerydy, ● mocznik i kreatynina, ● morfologia z rozmazem, ● ALAT, Aspat, GGTP, fosfataza alkaiczna, ● układ krzepnięcia (INR, APTT,  białko całkowice,  albuminy, bilirubina,) ● badania moczu, ● wskazane przypadki — badanie kału w kierunku clostridium, ● HBS, HCV, EKG


 • DODATKOWA INFORMACJA:
  • Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają m.in. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci (także osoby represjonowane).
  • Do Zakładu nie przyjmuje się Pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
  • W dniu przyjęcia Pacjenta do Zakładu lekarz i pielęgniarka Zakładu ocenia Pacjenta według skali Barthel. Pacjent, który zostanie oceniony powyżej 40 punktów według w/w skali nie zostanie przyjęty do Zakładu.
  • Zakład nie bierze odpowiedzialności za zgubione i zniszczone przez Pacjenta rzeczy osobiste pozostające poza depozytem Zakładu.
  • Jeśli chorobą współistniejącą jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia Pacjenta i braku przeciwwskazań do przebywania w ZOD (ZOL) o profilu ogólnym.
  • Obowiązkiem pacjenta jest posiadanie do ciągłego użytku wskazanych środków hignieny osobistej (do uzgodnienia z Pielęgniarką Oddziałową Zakładu).