EPIONE. Twoje zdrowie, nasza misja.

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
UE - logo
UE - logo

POZ PLUS

POZ PLUS – pilotażowy program
Model opieki POZ oparty na kompleksowym podejściu do pacjenta.
POZ PLUS Katowice EPIONE


PROGRAM ZAKOŃCZONY

Dziękujemy za skorzystanie z programu POZ Plus
w placówkach medycznych EPIONE.


Bezpłatny program opieki koordynowanej POZ PLUS, realizowany we współpracy z NFZ i finansowany z Funduszy Europejskich obejmujący:

 • Profilaktyczne badania bilansowe (dla osób w wieku od 20 do 65 lat)
 • Program zarzadzania chorobą (od 18 roku życia)


Skontaktuj się z wybranym koordynatorem Programu POZ Plus:

Zapraszamy naszych Pacjentów do udziału w pilotażowym programie opieki koordynowanej POZ PLUS.


 

 • Profilaktyczne badania bilansowe

  Badania przeznaczone są dla osób pomiędzy 20 a 65 rokiem życia. Podczas ich wykonywania lekarz podstawowej opieki zdrowotnej:

 • przy pierwszej wizycie przeprowadza wywiad medyczny kierując jednocześnie pacjenta na niezbędne – wykonywane w krótkim okresie czasu - badania diagnostyczne i niezbędne konsultacje do lekarzy specjalistów
 • na podstawie wykonanych badań diagnostycznych oraz po konsultacjach specjalistycznych lekarz podstawowej opieki medycznej dokonuje oceny i omawia z pacjentem stan jego zdrowia sporządzając jednocześnie dla niego Indywidualny Plan Postepowania Zdrowotnego z zaleceniem dalszych ewentualnych konsultacji specjalistycznych.

  W wyniku sporządzonego bilansu dokonana zostaje ocena zdrowia pacjenta oraz określone zostają możliwe do wystąpienia u niego choroby przewlekłe wymagające dalszego leczenia specjalistycznego.

 • Program zarzadzania chorobą

  Program ma na celu przeprowadzenie szybkiej oraz niezbędnej diagnostyki specjalistycznej jak również podjęcia w krótkim okresie czasu skoordynowanego leczenia u pacjentów u których stwierdzono choroby mające charakter przewlekły.

  Do objęcia programem zarzadzania chorobą kwalifikowani są przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci w wieku powyżej 18 roku życia z podejrzeniem lub rozpoznaniem jednostek chorobowych.

  W ramach programu zapewniamy bezpłatne konsultacje lekarzy specjalistów w zakresie:
 • diabetologii
 • kardiologii
 • pulmonologii
 • endokrynologii
 • neurologii
Pacjent włączony do programu zarządzania chorobą ma podczas jego realizacji zapewniony szeroki dostęp do wymaganych badań diagnostycznych oraz konsultacji lekarzy specjalistów - w bardzo krótkich terminach.

W ramach realizowanego programu obejmującego profilaktyczne świadczenia bilansowe i program zarzadzania chorobą, opiekę nad pacjentem sprawuje ze strony EPIONE wyznaczony koordynator ustalający pacjentowi zarówno miejsca jak i terminy na wszystkie badania diagnostyczne oraz wizyty u lekarzy specjalistów zleconych przez prowadzącego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej o programie POZ Plus
Szczegóły programu: https://akademia.nfz.gov.pl/poz-plus/

 


Zadzwoń! Umów się na badania.
 • EPIONE - Szopienicka, ul. Szopienicka 59, Katowice ( Tysiąclecie )
  Koordynator POZ Plus - tel. 794 700 749
 • EPIONE - Piotrowicka, ul. Piotrowicka 68, Katowice ( Ligota )
  Koordynator POZ Plus - tel. 509 870 771

   

Informacja ogólna:
 

EPIONE Sp. z o.o. bierze udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.

Przedmiotem umowy jest organizacja w sposób kompleksowy opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom objętym opieką zespołu POZ PLUS. Opieka obejmuje poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo: profilaktyczne świadczenia bilansowe i programy zarządzania chorobą (określone w załącznikach do zarządzenia) oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez zespól POZ PLUS.


Celem badań bilansowych jest identyfikacja pacjentów zdrowych i potencjalnie chorych (stratyfikacja populacji), w celu umożliwienia zarządzania liczbą i typem usług przewidzianych dla danej grupy pacjentów.

Głównym celem programu zarządzania chorobą jest prowadzenie przez świadczeniodawcę skoordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą.

 • pacjent stanie się aktywnym partnerem we wspólnym podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania w chorobie
 • pacjent uzyska wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych, w skład którego wchodzą, oprócz lekarza POZ i pielęgniarki, lekarze specjaliści, dietetycy i edukatorzy zdrowotni oraz fizjoterapeuci
Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, etap II będzie realizowany na terenie przychodni EPIONE - Janów, ul. Szopienicka 59, Katowice oraz EPIONE - Ligota, ul. Piotrowicka 68, Katowice.  Realizacja programu nastąpi w okresie 01.07.2018 – 30.09.2021.

Więcej o programie POZ Plus
Szczegóły programu: https://akademia.nfz.gov.pl/poz-plus/

Warunkiem udziału w pełni darmowych badaniach bilansowych w ramach POZ PLUS
 • Wiek (od 20 do 65 lat )
 • Deklaracja do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w placówce EPIONE, przy ul. Piotrowickiej 68 lub Szopienickiej 59

W ramach programu zostanie u Pani / Pana przeprowadzone badanie bilansowe odnoszące się do  profilaktyki chorób przewlekłych. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zleci wykonanie bezpłatnych badań laboratoryjnych i diagnostycznych, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie występowania chorób cywilizacyjnych. W efekcie zostanie stworzony Indywidualny Plan Postępowania Zdrowotnego, spersonalizowany i dostosowany dla Państwa potrzeb.
 
Program zakłada szybką ścieżkę diagnostyczną, poprzez priorytetowe umawianie wizyt i konsultacji przez Koordynatora Programu.

W przypadku konieczności rozwinięcia diagnostyki lub zakwalifikowania do Programu Zarządzania Chorobą, lekarz POZ może Państwa skierować na badania obrazowe (m. in.: tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny), konsultacje specjalistyczne (m. in.: kardiologa, diabetologa, endokrynologa, neurologa, pulmonologa), zabiegi fizjoterapeutyczne lub wizyty edukacyjne prowadzone przez edukatora zdrowotnego, dietetyka oraz psychologa.
 
Jeśli są Państwo zainteresowani proszę o wypełnienie dołączonego formularza „zgody na udział w programie” oraz dostarczenie do Koordynatora Programu na terenie placówki.


W razie pytań do Państwa dyspozycji pozostają Koordynatorzy Programu na terenie placówki, pod numerami telefonów:


 • EPIONE - Janów, ul. Szopienicka 59, Katowice
  Koordynator POZ Plus - tel. 794 700 749
 • EPIONE - Ligota, ul. Piotrowicka 68, Katowice
  Koordynator POZ Plus - tel. 509 870 771

Wszystkie świadczenia objęte programem są dla Państwa bezpłatne.