EPIONE. Twoje zdrowie, nasza misja.

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
UE - logo
UE - logo
Ankieta Jakości EPIONE
Państwa opinie i uwagi
na temat naszej
działalnośc
i stanowią
dla nas cenne źródło
informacji.

Zasady przyjęć

Zasady przyjęć:

W przypadku wypełnionej dokumentacji do ZOL , ZPO dokumenty ( wniosek ) można dostarczyć ;
  • do skrzynki podawczej, czynnej całodobowo,  znajdującej się przy portierni Zakładu,
  • listownie na adres siedziby
Otrzymane  dokumenty są  weryfikowane, w razie   pytań  i   uzupełnień  kontaktujemy się z Państwem pod  wskazanym numerem telefonu w celu wyjaśnień .

Kontakt z biurem ZOD wyłącznie pod nr tel.  798 918 872

 
PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ EPIONE
Decyzję o przyjęciu do Zakładu wydaje Dyrekcja w porozumieniu z powołaną Komisją, w oparciu o złożoną dokumentację.

Przyjęcia do Zakładu odbywają się planowo, zgodnie z prowadzonym rejestrem osób oczekujących na przyjęcie.
Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przysługuje m.in.: inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom (także osobom represjonowanym).
Umowa zawarta ze Śląskim Wojewódzkim Oddziałem NFZ obejmuje wyłącznie finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług medycznych. Osoba przebywająca w Zakładzie pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania.

Po dopełnieniu formalności administracyjnych przyjmowana osoba zgłasza się do wskazanego Oddziału Zakładu (ZPO lub ZOL), gdzie po założeniu indywidualnej dokumentacji jest skierowana na salę chorych. W oddziale następuje wpis do oddziałowej księgi ruchu chorych, założenie historii choroby, wywiad z Pacjentem oraz ogólne badanie wstępne.