EPIONE. Kompleksowa Opieka Medyczna

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
Ankieta Jakości EPIONE
Państwa opinie i uwagi
na temat naszej
działalnośc
i stanowią
dla nas cenne źródło
informacji.

Zasady przyjęć

Zasady przyjęć:

W związku z pandemią koronawirusa w Polsce,
ograniczamy przyjęcie wniosków w Zakładzie Opieki Długoterminowej wyłącznie do formy:

  • elektronicznej (zod@epione.pl)
  • listownie na adres naszej siedziby
  • skrzynki podawczej znajdującej się przy portierni.

Kontakt z biurem ZOD wyłącznie pod nr tel.  798 918 872
 
PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ EPIONE
Decyzję o przyjęciu do Zakładu wydaje Dyrekcja w porozumieniu z powołaną Komisją, w oparciu o złożoną dokumentację.

Przyjęcia do Zakładu odbywają się planowo, zgodnie z prowadzonym rejestrem osób oczekujących na przyjęcie.
Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przysługuje m.in.: inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom (także osobom represjonowanym).
Umowa zawarta ze Śląskim Wojewódzkim Oddziałem NFZ obejmuje wyłącznie finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług medycznych. Osoba przebywająca w Zakładzie pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania.

Po dopełnieniu formalności administracyjnych przyjmowana osoba zgłasza się do wskazanego Oddziału Zakładu (ZPO lub ZOL), gdzie po założeniu indywidualnej dokumentacji jest skierowana na salę chorych. W oddziale następuje wpis do oddziałowej księgi ruchu chorych, założenie historii choroby, wywiad z Pacjentem oraz ogólne badanie wstępne.