EPIONE. Twoje zdrowie, nasza misja.

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
UE - logo
UE - logo
Ankieta Jakości EPIONE
Państwa opinie i uwagi
na temat naszej
działalnośc
i stanowią
dla nas cenne źródło
informacji.

O nas

Warunkiem objęcia świadczeniobiorcy (Pacjenta) stacjonarnymi świadczeniami gwarantowanymi z zakresu usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach Zakładu Opieki Długoterminowej EPIONE jest otrzymanie przez niego w ocenie skalą poziomu samodzielności Barthel 40 punktów lub mniej oraz konieczność udzielenia mu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia przy jednoczesnym braku konieczności hospitalizacji w oddziale szpitalnym. 

W dniu przyjęcia Pacjenta do Zakładu lekarz oraz pielęgniarka Zakładu oceniają stan zdrowia Pacjenta wg skali Barthela. Pacjent, który zostanie oceniony powyżej 40 punktów w skali Barthel nie zostanie przyjęty do Zakładu

Pacjenci przebywający w Zakładzie Opieki Długoterminowej EPIONE mają zapewnione środki farmakologiczne, materiały medyczne, wyżywienie dostosowane do stanu zdrowia oraz terapię zajęciową. 

Do Zakładu nie przyjmuje się Pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest choroba zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie. Jeśli chorobą współistniejącą jest choroba psychiczna wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia oraz braku przeciwwskazań do przebywania Pacjenta w ZOL o profilu ogólnym.


W skład Zakładu Opieki Długoterminowej EPIONE wchodzą:
  • Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy (ZPO)
  • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy (ZOL)
Zakład świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ.

Pobyt w ramach kontraktu z NFZ

Zakład świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ - są to pobyty współfinansowane przez NFZ pod warunkiem, iż Pacjent w przebiegu choroby przewlekłej, w ocenie stanu samoobsługi Pacjenta otrzyma maksymalnie 40 punktów zgodnie ze skalą Barthel. Ocena stopnia samoobsługi dokonywana jest co miesiąc i w przypadku poprawy stanu zdrowia pobyt zostaje skrócony. 
Pacjenci przyjmowani są do Zakładu w ramach wolnych miejsc, zgodnie z kolejnością złożenia kompletu dokumentów i po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji medycznej do pobytu. 
Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przysługuje m.in. inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom (także osobom represjonowanym).


Zakład Opieki Długoterminowej EPIONE nie bierze odpowiedzialności za zgubione lub zniszczone przez Pacjenta rzeczy osobiste pozostające poza depozytem Zakładu.