EPIONE. Twoje zdrowie, nasza misja.

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
UE - logo
UE - logo

Misja firmy


Misja firmy EPIONE Sp. z o.o. brzmi „Człowiek pomaga Człowiekowi”
FUNDAMENTALNE WARTOŚCI FIRMY W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
wynikające ze strategii organizacji oraz przyjętej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania




JAKOŚĆ
stałe podwyższanie standardu usług i wdrażanie innowacyjnych pomysłów pozwalających ją gwarantować;



DŁUGOTERMINOWA PERSPEKTYWA
naszej działalności przyświeca perspektywa, iż dobrą pracą wpływamy na jakość życia przyszłych pokoleń;


UCZCIWOŚĆ
wartość ekonomiczna istotna jest dla nas na równi z odpowiedzialnością społeczną, jak również wiarygodnością w oczach pracowników, inwestorów oraz kontrahentów;
 


BEZPIECZEŃSTWO
spełnianie i stosowanie najwyższych standardów w ochronie zdrowia i życia ludzkiego;
 


OCHRONA ŚRODOWISKA
budowa świadomości ekologicznej wśród pracowników, minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.