Pliki do pobrania

Deklaracja wyboru lekarza POZ >>pobierz


Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ >> pobierzDeklaracja wyboru położnej POZ >> pobierzSkierowanie na badanie tomografii komputerowej / oświadczenia Pacjenta >>pobierzPrzygotowanie Pacjenta do badania tomografii komputerowej >>pobierz


 


Szanowni Pacjenci,
Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy (lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej) nie częściej niż 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany Pacjent wnosi opłatę w wysokości 80 zł. Opłaty nie ponosi Pacjent w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy (art. 28 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).