Opieka nocna i świątecznaPrzychodnie EPIONE realizujące nocną i świąteczną opiekę zdrowotną:
  • Przychodnia nr 3, ul. Zawiszy Czarnego 7a, Katowice – Osiedle Tysiąclecia
  • Przychodnia nr 4, ul. Szopienicka 59, Katowice - Janów


Pamiętaj!
Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać tylko w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

W innym razie możesz zostać obciążony kosztem udzielenia porady.W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
  • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
  • recepty na stosowane leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
  • skierowania do lekarza specjalisty
  • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
Wymienione powyżej świadczenia dostępne są w godzinach podstawowej działalności Przychodni
w ramach POZ, tj. 8:00 – 18:00, od poniedziałku do piątku w dni powszednie.


Uwaga!
W przypadku wystąpienia objawów bezpośredniego zagrożenia życia lub objawów grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu, w szczególności utrat przytomności, upadku z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu lub dolegliwości związanych
z ciążą, należy wezwać Pogotowie Ratunkowe (tel. 999).Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 25 września 2007