PNF (torowanie nerwowo - mięśniowe)

Metodę PNF najczęściej wykorzystujemy do pracy z Pacjentami z zaburzeniem w obrębie centralnego i obwodowego układu nerwowego.

Podstawą terapii wg metody PNF jest określenie przez Pacjenta celu terapii.

Koncepcja ta mówi o traktowaniu ciała jako całości i wykorzystaniu zdrowych, silnych okolic do pracy nad utraconą funkcją.

BEZPŁATNA KONSULTACJA! WYSTARCZY UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ!


indywidualna rehabilitacja katowice tysiaclecie janow ligota

Gabinety w placówkach EPIONE:

EPIONE - Katowice - Ligota
ul. Piotrowicka 68,40-723 Katowice
mgr Karolina Blajer
tel.: 796 509 502

EPIONE - Katowice - Janów
ul. Szopienicka 59, 40-431 Katowice
mgr Magdalena Urbanek
tel.: 502 550 169


BEZPŁATNA KONSULTACJA! WYSTARCZY UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ!

rehabilitacja katowice tysiaclecie janow ligota