EPIONE. Kompleksowa Opieka Medyczna

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
Ankieta satysfakcji
Państwa opinie i uwagi
na temat naszej
działalności stanowią
dla nas cenne źródło
informacji.

Badania neuropsychologiczne

 • Badania neuropsychologiczne
 • Badanie neuropsychologiczne dla osoby po 60 roku życia (1,5 h)
 • Badanie neuropsychologiczne dla osoby do 60 roku życia  (2 h)
 • Terapia neuropsychologiczna oraz zaburzeń afektywnych
 • Coraz częściej osoby w wieku średnim zauważają u siebie obniżenie sprawności intelektualnej: problemy
  z zapamiętywaniem oraz przypominaniem, uwagą i koncentracją, spowolnienie myślowe.
 • Najczęstszą przyczyną owych objawów jest tryb życia, niewystarczająca ilość snu, przemęczenie, przedłużający się stres, depresja, nerwice i zaburzenia lękowe. W wieku podeszłym sprawa jest o wiele bardziej niepokojąca, ponieważ przyczyną zaburzeń procesów poznawczych może być czynnik chorobowy stopniowo uszkadzający centralny układ nerwowy.

Zaburzenia funkcji poznawczych u seniorów spowodowane są najczęściej procesem starzenia się (wtedy obniżenie procesów umysłowych jest adekwatne do wieku), łagodnymi zmianami funkcji poznawczych MCI, które często są zwiastunem rozwijającej się demencji lub postępującym już procesem otępiennym.

Badanie neuropsychologiczne umożliwia dokładną diagnozę ogólnego stanu umysłowego i psychicznego osoby badanej, pomaga określić przyczynę dolegliwości (czynnik fizjologiczny/organiczny lub emocjonalny), a także pozwala na różnicowanie zespołów otępiennych (w przypadku gdy wynik uzyskany w badaniu wskazuje na toczący się proces dementywny).
 
W zależności od rozpoznanej w badaniu przyczyny zaburzeń planowane będzie dalsze postępowanie.
Dla osób w wieku średnim proponujemy pomoc w poradzeniu sobie z czynnikiem wywołującym obniżenie sprawności funkcji intelektualnych, czyli radzeniu sobie ze stresem, lękiem, depresją. Osobom starszym z rozpoznanym zespołem otępiennym wskazana jest terapia kognitywna. Optymalne rezultaty w leczeniu uzyskuje się przy połączeniu ćwiczeń usprawniających funkcje poznawcze oraz leczenia farmakologicznego.
 
Opieka nad pacjentem z otępieniem jest ogromnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym dla opiekunów, dlatego nazywam ich ,,pacjentami drugiego rzędu". Dla nich proponuje się wsparcie psychologiczne, wskazówki dotyczące przebiegu choroby (na jakie objawy psychiczne i zachowania ze strony osoby chorej powinni się przygotować i jak sobie z nimi radzić) oraz materiały dydaktyczne.

 • Cena:
  • Badanie neuropsychologiczne dla osoby po 60 r. ż  - 150 zł (1,5 h)
  • Badanie neuropsychologiczne dla osoby do 60 r. ż.  – 240 zł (2 h)
  • Terapia neuropsychologiczna oraz zaburzeń afektywnych – 150,00 zł
 • Zajęcia prowadzi:
Pani Alina Andrejczuk, psycholog
Termin: Poniedziałki od 16:00 do 18:00, zapisy pod numerem telefonu: 512 142 185.

Kontakt:

Centrum Psychologii i Psychiatrii EPIONE
EPIONE - Tysiąclecie
ul. Zawiszy Czarnego 7a,
40-872 Katowice

tel. 512 142 185