EPIONE. Kompleksowa Opieka Medyczna

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
Ankieta satysfakcji
Państwa opinie i uwagi
na temat naszej
działalności stanowią
dla nas cenne źródło
informacji.

Zasady przyjęć

Zasady przyjęć


Szanowni Państwo,
W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce,
Szanowni
ograniczamy przyjęcie wniosków w Zakładzie Opieki Długoterminowej wyłącznie
do formy elektronicznej oraz listownie na adres naszej siedziby.

 

               Kontakt z biurem ZOD wyłącznie pod nr tel.  798 918 872


 

Decyzję o przyjęciu do Zakładu wydaje Dyrekcja w porozumieniu z powołaną Komisją, w oparciu o złożoną dokumentację.


PRZYJĘCIE DO ZAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ EPIONE

Przyjęcia do Zakładu odbywają się planowo, zgodnie z prowadzonym rejestrem osób oczekujących na przyjęcie.
Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przysługuje m.in.: inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom (także osobom represjonowanym).
Umowa zawarta ze Śląskim Wojewódzkim Oddziałem NFZ obejmuje wyłącznie finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług medycznych. Osoba przebywająca w Zakładzie pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania.

Po dopełnieniu formalności administracyjnych przyjmowana osoba zgłasza się do wskazanego Oddziału Zakładu (ZPO lub ZOL), gdzie po założeniu indywidualnej dokumentacji jest skierowana na salę chorych. W oddziale następuje wpis do oddziałowej księgi ruchu chorych, założenie historii choroby, wywiad z Pacjentem oraz ogólne badanie wstępne.