Świadczenia

Zakres realizowanych świadczeń

Zakres świadczeń realizowanych w Zakładzie Opieki Długoterminowej EPIONE:

  • świadczenia lekarskie
  • świadczenia pielęgnacyjne
  • rehabilitacja ogólna mająca na celu zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienie ruchowe
  • opieka psychologa
  • terapia zajęciowa
  • leczenie farmakologiczne
  • leczenie dietetyczne
  • zaopatrzenie w niezbędne środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne
  • zapewnienie badań diagnostycznych zleconych przez lekarza Zakładu
  • edukacja zdrowotna polegająca na przygotowaniu rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych