Zakres usług

Zakres oferowanych usług:

 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) - z możliwością przeprowadzenia badań na terenie zakładu pracy
 • badania psychologiczne (kierowców, osób prowadzących samochodów w celach służbowych, operatorów sprzętu, badania wysokościowe, badania osób wykonujących pracę na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej i inne) 
 • badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 • badania do celów sanitarno – epidemiologicznych
 • badania kandydatów do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wyższych
 • badania osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika zabezpieczeń technicznych (I i II stopnia)
 • konsultacje lekarzy specjalistów (m.in. konsultacja okulistyczna, laryngologiczna, neurologiczna, dermatologiczna i inne)
 • przeglądy stanowisk pracy wraz z wizytacją zakładu pracy przez lekarza Medycyny Pracy (rozpoznanie oraz ocenę czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na poszczególnych stanowiskach pracy)
 • akcje profilaktyczne (szczepienia ochronne, badania diagnostyczne)
 • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
 • abonamentowa opieka medyczna dopasowana do potrzeb oraz specyfiki firmy

Współpracujemy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.
Możesz skorzystać z naszych usług w ramach pakietów medycznych.