Zabiegi

Zabiegi wykonywane w Centrum Chirurgii Krótkoterminowej

Zalety tzw. "chirurgii jednego dnia"

Główne korzyści wykonywania zabiegów chirurgicznych w ramach tzw. "chirurgii jednego dnia" polegają na skróceniu czasu oczekiwania na zabieg, zmniejszeniu ryzyka zakażeń i stresu oraz skrócenie pobytu w szpitalu.

Obecnie wielu pacjentów wykazuje niechęć do przedłużonych okresów przebywania poza domem, a także pragnie skrócić do niezbędnego minimum okres nieobecności w pracy.

Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.

W oddziale wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii jednego dnia w ramach kontraktu z NFZ. W przypadku wyczerpania limitu na zabiegi w ramach ubezpieczenia zdrowotnego istnieje możliwość wykonywania zabiegów za odpłatnością.

 

Zakres świadczeń medycznych wykonywanych w Centrum Chirurgii Krótkoterminowej EPIONE:

 • CHIRURGIA OGÓLNA - żylaki kończyn dolnych
  • operacja żylaków kończyn dolnych bez safenektomii w znieczuleniu miejscowym
  • operacja żylaków kończyn dolnych z safenektomią w znieczuleniu miejscowym
  • operacja żylaków kończyn dolnych z safenektomią w znieczuleniu ogólnym/podpajęczynówkowe
 • CHIRURGIA OGÓLNA - żylaki odbytu
  • operacja pojedynczego żylaka odbytu w znieczuleniu miejscowym
  • operacja żylaków odbytu w znieczuleniu miejscowym
  • operacja żylaków odbytu w znieczuleniu ogólnym/podpajęczynówkowe
 • CHIRURGIA OGÓLNA - operacja proktologiczna
  • wycięcie torbieli pilonidalnej w znieczuleniu miejscowym
  • operacja proktologiczna przetoki okołoodbytniczej w znieczuleniu ogólnym/podpajęczynówkowe
  • operacja proktologiczna szczeliny odbytu w znieczuleniu ogólnym/podpajęczynówkowe
  • operacja proktologiczna usunięcia polipa odbytu w znieczuleniu miejscowym
 • CHIRURGIA OGÓLNA - operacja zmiany skóry
  • wycięcie zmiany skóry do 1,5 cm z badaniem histopatologicznym
  • wycięcie zmiany skóry ponad 1,5 cm z badaniem histopatologicznym
  • wycięcie zmiany skóry od 3 do 4 zmian skórnych z badaniem histopatologicznym
  • wycięcie zmiany skóry od 5 do 6 zmian skórnych z badaniem histopatologicznym
 • CHIRURGIA OGÓLNA - operacja tkanek miękkich
  • wycięcie guza tkanek miękkich do 3 cm z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu miejscowym
  • wycięcie guza tkanek miękkich ponad 3 cm z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu miejscowym
  • wycięcie guzka piersi w znieczuleniu miejscowym z badaniem histopatologicznym
  • wycięcie guza tkanek miękkich z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu ogólnym
  • wycięcie węzłów chłonnych z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu miejscowym
  • wycięcie węzłów chłonnych z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu ogólnym
 • CHIRURGIA OGÓLNA - przepuklina pachwinowa
  • przepuklina pachwinowa z wszczepieniem siatki w znieczuleniu miejscowym
  • przepuklina pachwinowa z wszczepieniem siatki w znieczuleniu ogólnym/podpajęczynówkowe
  • przepuklina pachwinowa bez siatki w znieczuleniu miejscowym
  • przepuklina pachwinowa bez siatki w znieczuleniu ogólnym/podpajęczynówkowe
 • CHIRURGIA OGÓLNA - przepuklina pępkowa
  • przepuklina pępkowa z wszczepieniem siatki w znieczuleniu miejscowym
  • przepuklina pępkowa z wszczepieniem siatki w znieczuleniu ogólnym
  • przepuklina pępkowa bez siatki w znieczuleniu miejscowym
  • przepuklina pępkowa bez siatki w znieczuelniu ogólnym
 • CHIRURGIA OGÓLNA - przepuklina brzuszna
  • przepuklina brzuszna z wszczepieniem siatki w znieczuleniu ogólnym
 • CHIRURGIA OGÓLNA - operacja pęcherzyka żółciowego
  • wycięcie pęcherzyka żółciowego laparoskopowo w znieczuleniu ogólnym
 • CHIRURGIA URAZOWO - ORTOPEDYCZNA
  • artroskopia stawu kolanowego (bez implantów lub z implantami) - naprawa łąkotki, resekcja łąkotki, usunięcie ciał wolnych, mikrozłamania itp. w znieczuleniu ogólnym/podpajęczynówkowe
  • artroskopia rekonstrukcyjna jednopęczkowa więzadła krzyżowego przedniego wraz z implantami do mocowania więzadła w znieczuleniu ogólnym/podpajęczynówkowe
  • artroskopia rekonstrukcyjna dwupęczkowa więzadła krzyżowego przedniego wraz z implantami do mocowania więzadła w znieczuleniu ogólnym/podpajęczynówkowe
  • uwolnienie cieśni kanału nadgarstka w znieczuleniu miejscowym
  • wycięcie ganglionu nadgarstka w znieczuleniu miejscowym
  • operacja palca trzaskającego w znieczuleniu miejscowym
  • operacja przykurczu rozścięgnadłoniowego (przykurcz DUPUYTRENA)
  • usunięcie zespolenia w znieczuleniu ogólnym
  • usunięcie zespolenia w znieczuleniu miejscowym
  • operacja palca młotowatego w znieczuelniu miejscowym
 • GINEKOLOGIA
  • wyłyżeczkowanie jamy macicy z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu ogólnym
  • pobranie wycinków z szyjki macicy z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu ogólnym
  • wycięcie zmiany sromu w znieczuleniu miejscowym
  • wycięcie zmiany sromu w znieczuleniu ogólnym
  • nacięcie cysty, ropnia gruczołu Bartholina w znieczuleniu miejscowym
  • nacięcie cysty, ropnia gruczołu Bartholina w znieczuleniu ogólnym
  • wycięcie gruczołu Bartholina w znieczuleniu ogólnym
  • histeroskopia diagnostyczna w znieczuleniu ogólnym
  • histeroskopia diagnostyczna w znieczuleniu miejscowym
  • histeroskopowe usunięcie polipa/mięśniaka w znieczuleniu ogólnym
  • laparoskopowe usunięcie mięśniaka macicy w znieczuleniu ogólnym
  • laparoskopowe usunięcie zrostów jajnikowo - jajowodowych w znieczuleniu ogólnym
  • laparoskopowe usunięcie zrostów jajnikowo - jajowodowych w znieczuleniu ogólnym z badaniem histopatologicznym
  • plastyka pochwy tylna w znieczuleniu ogólnym
  • plastyka pochwy przednia w znieczuleniu ogólnym
  • plastyka warg sromowych w znieczuleniu ogólnym
 • UROLOGIA
  • wycięcie wodniaka jądra
  • operacja prącia wydłużenia wędzidełka w znieczuleniu miejscowym
  • operacja prącia stulejki w znieczuleniu miejscowym
  • operacją prącia odklejenia napletka w znieczuleniu miejscowym
  • cystoskopia diagnostyczna z wycinkiem i badaniem histopatologicznym w znieczuleniu miejscowym
  • wycięcie zmiany okołocewkowej z badaniem histopatologicznym
  • rozcięcie zwężenia cewki moczowej
  • nacięcie szyi pęcherza moczowego metodą endoskopową
  • przezcewkowe wycięcie małego guza pęcherza moczowego metodą endoskopową
  • operacja endourologiczna resekcja guza pęcherza moczowego TURT w znieczuleniu ogólnym
 • CHIRURGIA PLASTYCZNA
  • powiększenie piersi
  • podniesienie piersi
  • redukcja piersi
  • korekcja nosa
  • korekcja uszu
  • plastyka brzucha
  • lifting twarzy
  • liposukcja
  • labioplastyka
  • ginekomastia
  • zabiegi rekonstrukcyjne
  • Szczegółowe informacje nt. wykonywanych zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej dostępne na stronie internetowej www.chirurg-plastyk.net.pl