Ankieta satysfakcji
Państwa opinie i uwagi
na temat naszej
działalności stanowią
dla nas cenne źródło
informacji.

Aktualności

POZ PLUS
model opieki POZ oparty na kompleksowym podejściu do pacjenta

Zapraszam do udziału w programie pilotażowym opieki koordynowanej POZ PLUS.  
Wszystkie świadczenia objęte programem są dla Państwa bezpłatne.

Celem programu jest tworzenie systemu ukierunkowanegona pacjenta, w którym zamiast koncentracji na świadczeniu usług medycznych,  kładzie się większy nacisk na stosowanie narzędzi zapobiegawczych.
 
Warunkiem udziału w pełni darmowych badaniach bilansowych w ramach POZ PLUS jest wiek (od 20 do 65 lat) oraz deklaracja do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w placówce EPIONE, przy ul. Piotrowickiej 68 lub Szopienickiej 59.
W ramach programu zostanie u Pani / Pana przeprowadzone badanie bilansowe odnoszące się do  profilaktyki chorób przewlekłych. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zleci wykonanie bezpłatnych badań laboratoryjnych i diagnostycznych, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie występowania chorób cywilizacyjnych.
W efekcie zostanie stworzony Indywidualny Plan Postępowania Zdrowotnego, spersonalizowany i dostosowany dla Państwa potrzeb.
 
Program zakłada szybką ścieżkę diagnostyczną, poprzez priorytetowe umawianie wizyt i konsultacji przez Koordynatora Programu. W przypadku konieczności rozwinięcia diagnostyki lub zakwalifikowania do Programu Zarządzania Chorobą, lekarz POZ może Państwa skierować na badania obrazowe (m. in.: tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny), konsultacje specjalistyczne (m. in.: kardiologa, diabetologa, endokrynologa, neurologa, pulmonologa), zabiegi fizjoterapeutyczne lub wizyty edukacyjne prowadzone przez edukatora zdrowotnego, dietetyka oraz psychologa.
 
Jeśli są Państwo zainteresowani proszę o wypełnienie dołączonego formularza „zgody na udział w programie” oraz dostarczenie do Koordynatora Programu na terenie placówki.


W razie pytań do Państwa dyspozycji pozostają Koordynatorzy Programu na terenie placówki, pod numerami telefonów:

Zadzwoń! Umów się na badania.Więcej informacji:

EPIONE Sp. z o.o. bierze udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”. 

Przedmiotem umowy jest organizacja w sposób kompleksowy opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom objętym opieką zespołu POZ PLUS. Opieka obejmuje poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo: profilaktyczne świadczenia bilansowe i programy zarządzania chorobą (określone w załącznikach do zarządzenia) oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez zespól POZ PLUS.


Celem badań bilansowych jest identyfikacja pacjentów zdrowych i potencjalnie chorych (stratyfikacja populacji), w celu umożliwienia zarządzania liczbą i typem usług przewidzianych dla danej grupy pacjentów.

Głównym celem programu zarządzania chorobą jest prowadzenie przez świadczeniodawcę skoordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą.

  • pacjent stanie się aktywnym partnerem we wspólnym podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania w chorobie
  • pacjent uzyska wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych, w skład którego wchodzą, oprócz lekarza POZ i pielęgniarki, lekarze specjaliści, dietetycy i edukatorzy zdrowotni oraz fizjoterapeuci

Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, etap II będzie realizowany na terenie przychodni EPIONE - Janów, ul. Szopienicka 59, Katowice oraz EPIONE - Ligota, ul. Piotrowicka 68, Katowice. 

Realizacja programu odbywa się w okresie 01.07.2018 – 31.12.2019.W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z koordynatorami programu w naszych placówkach oraz poprzez kontakt telefoniczny:wróć do aktualności