EPIONE. Kompleksowa Opieka Medyczna

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
Ankieta Jakości EPIONE
Państwa opinie i uwagi
na temat naszej
działalnośc
i stanowią
dla nas cenne źródło
informacji.

Przewlekły zespół bólowy kręgosłupa

Przewlekły zespół bólowy kręgosłupa

Dotyczący bólu trwającego powyżej 3 miesięcy, występującego głównie w dolnej części kręgosłupa, gdzie klinicysta wykluczył poważne choroby takie jak: guz, zakażenie, zespół ogona końskiego, stenozę, radikulopatię, chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa lub inną specyficzną przyczynę bólu kręgosłupa takie jak np. złamanie kompresyjne trzonów kręgowych, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i inne spondyloartropatieosiowe.Istnieje szereg czynników, które sprzyjają rozwinięciu zespołów bólowych.
Należą do nich:
  • otyłość,
  • brak aktywności fizycznej,
  • narażenie zawodowe,
  • depresja oraz inne uwarunkowania psychologiczne.

Nie udokumentowano bezpośredniego wpływu podjęcia zdrowszego trybu życia na zmniejszenie występowania dolegliwości.

Zastosowanie się do takich zaleceń niesie jednak inne korzyści zdrowotne (prewencja chorób układu krążenia, cukrzycy), więc i tak jest zalecane wszystkim pacjentom.

Programy edukacyjne zorientowane wyłącznie na problem bólu pleców nie okazały się skuteczne. Kolejnym kierunkiem badań było ustalenie, u jakiego typu osób ból pleców staje się chorobą przewlekłą.

Okazało się, że ważną rolę odgrywają czynniki psychologiczne: występowanie objawów depresji i lęku, narażenia na stres i sposobu radzenia sobie z nim, zadowolenie z pracy itp.
Dominują one nad predyspozycjami fizycznymi.