EPIONE. Twoje zdrowie, nasza misja.

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
UE - logo
UE - logo
Ankieta Jakości EPIONE
Państwa opinie i uwagi
na temat naszej
działalnośc
i stanowią
dla nas cenne źródło
informacji.

Aktualności

Od sierpnia ponownie prowadzimy dla naszych Pacjentów cykliczne zajęcia z Muzykoterapii.
Muzykoterapia jest jedną z metod terapeutycznych, która przez profesjonalne wykorzystanie muzyki oraz jej elementów może oddziaływać w wielu obszarach, m.in.:
- obszarze poznawczym - stymulacja pamięci
- obszarze emocjonalnym - umożliwienie ekspresji, nazywania i przeżywania emocji
- obszarze społecznym - komunikacja, budowanie więzi
- obszarze osobowościowym - poprawa samooceny, budowanie poczucia tożsamości
- obszarze motywacyjnym - aktywizacja, pobudzanie do podejmowania działań
- obszarze psychomotorycznym - rozwój kreatywności, redukacja napięcia psychofizycznego oraz usprawnienie ruchowe.
Korzystając z takich technik muzykoterapeutycznych jak komponowanie, improwizacja, słuchanie czy odtwarzanie możliwa jest realizacji wcześniej ustalonych celów terapeutycznych. Dzięki wykorzystaniu instrumentów oraz siły własnego głosu człowiek jest w stanie zgłębić wiedzę o sobie, nawiązać relacje w grupie czy pokonać własne lęki wynikające z ograniczających go dysfunkcji.
wróć do aktualności