EPIONE. Kompleksowa Opieka Medyczna

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
Ankieta Jakości EPIONE
Państwa opinie i uwagi
na temat naszej
działalnośc
i stanowią
dla nas cenne źródło
informacji.

Informacja o wpływie działaności CDO na środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej
na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi
i na środowisko.

 
Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informujemy iż: Działalność związana ze źródłami promieniowania jonizującego w naszej jednostce nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Postępowanie naszej firmy ze źródłami promieniowania jonizującego jest zgodne z warunkami zezwolenia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach i obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie wynikającymi z ustawy prawo atomowe,
a także zapewnia minimalizowanie wpływu odpadów na środowisko.
 
W wyniku przeprowadzonych pomiarów dozymetrycznych rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatów rtg znajdujących się w Centrum Diagnostyki Obrazowej Przychodnia nr 3  ul. Zawiszy Czarnego 7a , 40-872  Katowice, oraz Centrum Diagnostyki Obrazowej Przychodnia Nr 2
ul. Piotrowicka 68 , 40-723  Katowice -
stwierdzono że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowniach rtg zabezpieczają osoby pracujące, oraz osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w  § 2 i § 3 ust.1 r
ozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).
 
Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników
i osób
z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach
nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.