EPIONE. Twoje zdrowie, nasza misja.

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
UE - logo
UE - logo
Ankieta Jakości EPIONE
Państwa opinie i uwagi
na temat naszej
działalnośc
i stanowią
dla nas cenne źródło
informacji.

Aktualności

Miło nam poinformować, iż  w Zakładzie Opieki Długoterminowej EPIONE
uruchamiamy WIDEO
-ROZMOWY.


W związku z ogłoszonym na terenie Polski stanem epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym zakazem odwiedzin w ZOD EPIONE, chcemy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom
i umożliwić naszym Pacjentom kontakt z najbliższymi.


WIDEO-ODWIEDZINY – połączenia do 15 minut
będą odbywały się w dni robocze w godzinach 10:00-12:00
 
Termin WIDEO-ODWIEDZIN można umówić pod wskazanym poniżej nr telefonu
w dni robocze w godzinach 9:00-10:00
 

Kontakt - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy 1
+48798919924
Kontakt - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy 2
+48798918814
Kontakt - Zakład Pielęgnacyjna – Opiekuńczy
+48798900438
 
Pracownik EPIONE dzwoni na podany adres e-mail
zgodnie z ustalonymi godzinami połączeń.

 
Regulamin realizacji WIDEO-ODWIEDZIN
>>pobierz

 

 
 REGULAMIN WIDEO-ODWIEDZIN
dot. organizacji odwiedzin Pacjentów w Zakładzie Opieki Długoterminowej EPIONE
firmy EPIONE Sp. z o.o. za pomocą połączeń wideo.

 
1. W związku z ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonym zakazem odwiedzin w ZOL oraz ZPO Pacjenci Zakładu Opieki Długoterminowej EPIONE będą mogli kontaktować się z osobami uprawnionymi, o których mowa w pkt. 2 Regulaminu za pośrednictwem łącza wideo (WIDEO-ROZMOWY).
2. Osobami uprawnionymi do korzystania z łącza wideo na warunkach określonych niniejszym Regulaminem są osoby, które Pacjent upoważnił w dokumentacji medycznej do uzyskiwania informacji o stanie jego zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych lub do dostępu do jego dokumentacji medycznej.
3. Osoby uprawnione, zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu z Pacjentem za pośrednictwem połączenia wideo, powinny umawiać termin WIDEO-ROZMOWY pod numery telefonu:
Kontakt - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy 1 +48798919924
Kontakt - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy 2 +48798918814
Kontakt - Zakład Pielęgnacyjna – Opiekuńczy +48798900438
w dni robocze w godzinach 9:00 – 10:00.
4. Transmisje WIDEO-ROZMOWY będą prowadzone w dni robocze w godzinach 10:00-12:00.
5. Termin przeprowadzenia transmisji WIDEO-ROZMOWY z udziałem uprawnionego ustala się według kolejności zgłoszeń.
6. Czas trwania jednej sesji WIDEO-ROZMOWY – połączenie maksymalnie do 15 minut.
7. Pacjent będzie uczestniczył w transmisji WIDEO-ROZMOWY przy użyciu urządzenia mobilnego tj.  tabletu, należącego do firmy EPIONE Sp. z o.o.
8. Delegowany pracownik będzie udzielał Pacjentowi pomocy i asysty w niezbędnym zakresie, związanej z realizacją WIDEO-ROZMOWY, tak aby zapewnić sprawny i niezakłócony przebieg transmisji.
9. Osoby uprawnione powinny uczestniczyć w transmisji z wykorzystaniem urządzenia wyposażanego w kamerę.
10. Natychmiast po rozpoczęciu transmisji osoba przystępująca do udziału w WIDEO-ROZMOWIE, powinna przedstawić do kamery dowód tożsamości lub inny dokument w sposób umożliwiający ustalenie danych osobowych, niezbędnych do ustalenia uprawnienia w rozumieniu pkt. 2 do udziału w WIDEO-ROZMOWIE.
11. W przypadku wątpliwości co do tożsamości uprawnionego, transmisja niezwłocznie zostanie przerwana.
12. EPIONE Sp. z o.o. w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane pomiędzy Pacjentem, a osobą uprawnioną.
13. Realizacja WIDEO-ROZMOWY, wymiana informacji pomiędzy Pacjentem, a osobą uprawnioną powinna odbywać się z poszanowaniem prawa do intymności i godności Pacjenta.
14. Nie dopuszcza się utrwalania transmisji WIDEO-ROZMOWY na żadnym nośniku.
15. Przed realizacją WIDEO-ROZMOWY, osoba uprawniona/osoby uprawnione, powinna/y potwierdzić pracownikowi ZOD EPIONE (ZPO/ZOL-u), że zapoznała/y się z niniejszym Regulaminem i akceptuje/ą jego warunki.
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.08.2020 r.
 

Instrukcja:
Dla korzystających ze SKYPE:

Pobierz oraz zainstaluj program do wideo-rozmów.
Oprogramowanie SKYPE: https://www.skype.com/pl/get-skype/
 
  1. Umów wideo-rozmowę telefonicznie pod wskazanymi numerami telefonu w dni roboczę od 9:00 do 10:00, podając adres e-mail pracownikowi EPIONE na który zostało zarejestrowane konto SKYPE.
  2. Sprawdź czy Twój komputer spełnia podstawowe wymagania opisane poniżej.
  3. Uruchom SKYPE.
  4. Nasi pracownicy dzwonią do rodzin Pacjentów zgodnie z harmonogramem wcześniej ustalonych wideo-rozmów.
  1. Po odebraniu rozmowy pamiętej, by wybrać ikonę kamery aby włączyć wideo.

 Wymagania sprzętowe:
Sprzęt:
  • komputer z dostępem do Internetu
  • mikrofon
  • kamera

 
wróć do aktualności