EPIONE. Twoje zdrowie, nasza misja.

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
UE - logo
UE - logo
Ankieta Jakości EPIONE
Państwa opinie i uwagi
na temat naszej
działalnośc
i stanowią
dla nas cenne źródło
informacji.

Aktualności

Pilotażowy program POZ Plus 
dostępny dla naszych Pacjentów w placówkach EPIONE.

EPIONE Sp. z o.o. realizuje pilotażowym projekt opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej pod nazwą „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.


PROGRAM ZAKOŃCZONY

Dziękujemy za skorzystanie z programu POZ Plus
w placówkach medycznych EPIONE.
Przedmiotem umowy jest organizacja w sposób kompleksowy opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom objętym opieką zespołu POZ PLUS. Opieka obejmuje poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, profilaktyczne świadczenia bilansowe i programy zarządzania chorobą oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez zespól POZ PLUS.

Celem badań bilansowych jest identyfikacja pacjentów zdrowych i potencjalnie chorych (stratyfikacja populacji), w celu umożliwienia zarządzania liczbą i typem usług przewidzianych dla danej grupy pacjentów.

Głównym celem programu zarządzania chorobą jest prowadzenie przez świadczeniodawcę skoordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą.

 • pacjent stanie się aktywnym partnerem we wspólnym podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania w chorobie
 • pacjent uzyska wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych, w skład którego wchodzą, oprócz lekarza POZ i pielęgniarki, lekarze specjaliści, dietetycy i edukatorzy zdrowotni oraz fizjoterapeuci.

  POZ Plus Katowice Śląsk

Bezpłatny program opieki koordynowanej POZ PLUS,
realizowany we współpracy z NFZ i finansowany z Funduszy Europejskich obejmujący:
 • Profilaktyczne badania bilansowe (dla osób w wieku od 20 do 65 lat)
 • Program zarządzania chorobą (od 18 roku życia)


Główne korzyści płynące z uczestnictwa w POZ+ to:
 • szybkie konsultacje
 • profilaktyczne badania bilansowe
 • program zarządzania chorobą
 • koordynacja i monitorowanie całego przebiegu leczenia

 
Skontaktuj się z wybranym koordynatorem Programu POZ Plus:
 


Profilaktyczne badania bilansowe
Badania przeznaczone są dla osób pomiędzy 20 a 65 rokiem życia. Podczas ich wykonywania lekarz podstawowej opieki zdrowotnej:
 • przy pierwszej wizycie przeprowadza wywiad medyczny kierując jednocześnie pacjenta na niezbędne – wykonywane w krótkim okresie czasu - badania diagnostyczne i niezbędne konsultacje do lekarzy specjalistów
 • na podstawie wykonanych badań diagnostycznych oraz po konsultacjach specjalistycznych lekarz podstawowej opieki medycznej dokonuje oceny i omawia z pacjentem stan jego zdrowia sporządzając jednocześnie dla niego Indywidualny Plan Postepowania Zdrowotnego z zaleceniem dalszych ewentualnych konsultacji specjalistycznych.
W wyniku sporządzonego bilansu dokonana zostaje ocena zdrowia pacjenta oraz określone zostają możliwe do wystąpienia u niego choroby przewlekłe wymagające dalszego leczenia specjalistycznego.


Program zarzadzania chorobą
Program ma na celu przeprowadzenie szybkiej oraz niezbędnej diagnostyki specjalistycznej jak również podjęcia w krótkim okresie czasu skoordynowanego leczenia u pacjentów u których stwierdzono choroby mające charakter przewlekły.

Do objęcia programem zarzadzania chorobą kwalifikowani są przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci w wieku powyżej 18 roku życia z podejrzeniem lub rozpoznaniem jednostek chorobowych.

W ramach programu zapewniamy bezpłatne konsultacje lekarzy specjalistów w zakresie:
 • diabetologii
 • kardiologii
 • pulmonologii
 • endokrynologii
 • neurologii


Pacjent włączony do programu zarządzania chorobą ma podczas jego realizacji zapewniony szeroki dostęp do wymaganych badań diagnostycznych oraz konsultacji lekarzy specjalistów - w bardzo krótkich terminach.

W ramach realizowanego programu obejmującego profilaktyczne świadczenia bilansowe i program zarzadzania chorobą, opiekę nad pacjentem sprawuje ze strony EPIONE wyznaczony koordynator ustalający pacjentowi zarówno miejsca jak i terminy na wszystkie badania diagnostyczne oraz wizyty u lekarzy specjalistów zleconych przez prowadzącego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


Skontaktuj się z wybranym koordynatorem Programu POZ Plus:


Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, etap II będzie realizowany na terenie przychodni EPIONE - Szopienicka, ul. Szopienicka 59, Katowice oraz EPIONE - Piotrowicka, ul. Piotrowicka 68, Katowice. Realizacja programu nastąpi w okresie 01.07.2018 – 30.09.2021.


Więcej o programie POZ Plus
Szczegóły programu: https://akademia.nfz.gov.pl/poz-plus/ 
wróć do aktualności