EPIONE. Twoje zdrowie, nasza misja.

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
UE - logo
UE - logo
Ankieta Jakości EPIONE
Państwa opinie i uwagi
na temat naszej
działalnośc
i stanowią
dla nas cenne źródło
informacji.

Aktualności

POZ PLUS
model opieki POZ oparty na kompleksowym podejściu do pacjenta

Do Państwa dyspozycji pozostają Koordynatorzy Programu na terenie placówki
lub pod numerami telefonów:


Zadzwoń! Umów się na badania.


Zapraszam do udziału w programie pilotażowym opieki koordynowanej POZ PLUS.  
Wszystkie świadczenia objęte programem są dla Państwa bezpłatne.

Celem programu jest tworzenie systemu ukierunkowanegona pacjenta, w którym zamiast koncentracji na świadczeniu usług medycznych,  kładzie się większy nacisk na stosowanie narzędzi zapobiegawczych.


 
Warunkiem udziału w pełni darmowych badaniach bilansowych w ramach POZ PLUS jest wiek
(od 20 do 65 lat) oraz deklaracja do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w placówce EPIONE, przy ul. Piotrowickiej 68 lub Szopienickiej 59.

W ramach programu zostanie u Pani / Pana przeprowadzone badanie bilansowe odnoszące się do  profilaktyki chorób przewlekłych. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zleci wykonanie bezpłatnych badań laboratoryjnych i diagnostycznych, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie występowania chorób cywilizacyjnych.
W efekcie zostanie stworzony Indywidualny Plan Postępowania Zdrowotnego, spersonalizowany i dostosowany dla Państwa potrzeb.

 
Program zakłada szybką ścieżkę diagnostyczną, poprzez priorytetowe umawianie wizyt i konsultacji przez Koordynatora Programu. W przypadku konieczności rozwinięcia diagnostyki lub zakwalifikowania do Programu Zarządzania Chorobą, lekarz POZ może Państwa skierować na badania obrazowe (m. in.: tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny), konsultacje specjalistyczne (m. in.: kardiologa, diabetologa, endokrynologa, neurologa, pulmonologa), zabiegi fizjoterapeutyczne lub wizyty edukacyjne prowadzone przez edukatora zdrowotnego, dietetyka oraz psychologa.
 
Jeśli są Państwo zainteresowani proszę o wypełnienie dołączonego formularza „zgody na udział w programie” oraz dostarczenie do Koordynatora Programu na terenie placówki.


W razie pytań do Państwa dyspozycji pozostają Koordynatorzy Programu na terenie placówki, pod numerami telefonów:

Zadzwoń! Umów się na badania.Więcej informacji:

EPIONE Sp. z o.o. bierze udział w programie pilotażowym opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego pn. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.


bezpłatne badania poz plus katowice
 

Przedmiotem umowy jest organizacja w sposób kompleksowy opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom objętym opieką zespołu POZ PLUS. Opieka obejmuje poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo: profilaktyczne świadczenia bilansowe i programy zarządzania chorobą (określone w załącznikach do zarządzenia) oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez zespól POZ PLUS.


Celem badań bilansowych jest identyfikacja pacjentów zdrowych i potencjalnie chorych (stratyfikacja populacji), w celu umożliwienia zarządzania liczbą i typem usług przewidzianych dla danej grupy pacjentów.

Głównym celem programu zarządzania chorobą jest prowadzenie przez świadczeniodawcę skoordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą.

  • pacjent stanie się aktywnym partnerem we wspólnym podejmowaniu decyzji dotyczących postępowania w chorobie
  • pacjent uzyska wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych, w skład którego wchodzą, oprócz lekarza POZ i pielęgniarki, lekarze specjaliści, dietetycy i edukatorzy zdrowotni oraz fizjoterapeuci

Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”, etap II będzie realizowany na terenie przychodni EPIONE - Janów, ul. Szopienicka 59, Katowice oraz EPIONE - Ligota, ul. Piotrowicka 68, Katowice. 

Realizacja programu odbywa się w okresie 01.07.2018 – 31.12.2019.W sprawie szczegółów zapraszamy do kontaktu z koordynatorami programu w naszych placówkach oraz poprzez kontakt telefoniczny:wróć do aktualności