EPIONE. Twoje zdrowie, nasza misja.

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
UE - logo
UE - logo
Ankieta Jakości EPIONE
Państwa opinie i uwagi
na temat naszej
działalnośc
i stanowią
dla nas cenne źródło
informacji.

Aktualności

UWAGA!
Ważna informacja dla Pacjentów.


Od 1 października 2017 roku od godz. 8 rano
NOCNĄ I ŚWIĄTECZNĄ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ
na terenie miasta Katowice realizują:

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach
ul. Panewnicka 65; 40-760 Katowice

Szpital Murcki Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 2; 40-749 Katowice
tel. 32 258 60 74, 32 255 61 62 wew. 290


Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach
ul. Ks. L. Markiefki 87; 40-211 Katowice
tel. 32 461 63 61,


American Heart of Poland S.A.
ul. Warszawska 52; 40-008 Katowice

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać tylko w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Świadczenia medyczne udzielane w miejscu zamieszkania
lub pobytu świadczeniobiorcy (opieka wyjazdowa)
tel. 32 254 50 86, 505 417 120


Uwaga!
W przypadku wystąpienia objawów bezpośredniego zagrożenia życia lub objawów grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu, w szczególności utrat przytomności, upadku z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu lub dolegliwości związanych
z ciążą, należy wezwać Pogotowie Ratunkowe (tel. 999).


Pamiętaj!
Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać tylko w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

W innym razie możesz zostać obciążony kosztem udzielenia porady.


W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
  • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
  • recepty na stosowane leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
  • skierowania do lekarza specjalisty
  • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
Wymienione powyżej świadczenia dostępne są w godzinach podstawowej działalności Przychodni
w ramach POZ, tj. 8:00 – 18:00, od poniedziałku do piątku w dni powszednie.

 
wróć do aktualności