EPIONE. Twoje zdrowie, nasza misja.

zmień czcionkę:
zmień kontrast:
UE - logo
UE - logo
Ankieta Jakości EPIONE
Państwa opinie i uwagi
na temat naszej
działalnośc
i stanowią
dla nas cenne źródło
informacji.

Aktualności

W placówce EPIONE - Tysiąclecie przy ul. Zawiszy Czarnego 7a w Katowicach otwarta została nowa Poradnia Dietetyczna, prowadzona przez Dietetyka Klinicznego.
tel. 661 633 774 / (32) 254 52 71

Zachęcamy do skorzystania z możliwości kompleksowej ścieżki konsultacji w ramach terapii dietetycznej jak również wspomaganej, wykorzystaniem profesjonalnego analizatora medycznego. (opis szerokiego zakresu konsultacji pierwszorazowej oraz pełnej ścieżki terapii dostępny u dołu strony)

Czym jest ANALIZATOR MEDYCZNY?

Analizator medyczny dostępny poradni EPIONE - Tysiąclecie umożliwa w bezzwłoczny sposób przedstawić następujące wyniki:
 • Analizy składu ciała (całkowita zawartość wody, białko, minerały, masa tkanki tłuszczowej, masa ciała)
 • Analizy mięśniowo-tłuszczowa (masa ciała, masa mięśni szkieletowych, masa tkanki tłuszczowej)
 • Diagnozy otyłości (wskaźnik masy ciała, procentowa zawartość tkanki tłuszczowej)
 • Segmentalnej beztłuszczowej masy ciała (prawa ręka, lewa ręka, tułów, prawa noga, lewa noga)
 • Segmentalnej tłuszczowa masa ciała (prawa ręka, lewa ręka, tułów, prawa noga, lewa noga)
 • Kontrola masy ciała (docelowa masa ciała, kontrola masy ciała, kontrola tkanki tłuszczowej, kontrola mięśni)
 • Parametry badania (BMR, wskaźnik Talia-Biodro, poziom tłuszczu trzewnego, stopień otyłości)


Schemat przeprowadzanej konsultacji pierwszorazowej.

Wizyta pierwszorazowa:
1.    Na pierwszą wizytę należy przygotować zwyczajowy, 3-dniowy jadłospis opracowany na podstawie „dzienniczka żywieniowego”, wypisy ze szpitali oraz – jeśli są w posiadaniu -  aktualne (z ostatnich 3 miesięcy) wyniki badań krwi: morfologia, profil lipidowy, TSH, glukoza, badanie ogólne moczu, kreatynina.  
2.    Podczas wywiadu medycznego zostaną zidentyfikowane problemy oraz zagrożenia zdrowotne, natomiast podczas wywiadu żywieniowego zostanie dokonana analiza odżywiania, preferencji żywieniowych oraz  nietolerancji pokarmowych.
3.    Zostaną również przeprowadzone: pomiary antropometryczne masy ciała oraz wzrostu, pomiary fałdów skórnych, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, analiza składu masy ciała z uwzględnieniem:
a.    Masy mięśni szkieletowych
b.    Masy tkanki tłuszczowej
c.    Zawartości białka, substancji mineralnych oraz całkowitej wody w organizmie
d.    Wskaźnika masy ciała BMI
e.    Procentowej zawartości tkanki tłuszczowej
f.    Podstawowej przemiany materii
g.    Kontroli tkanki tłuszczowej, mięśni, masy ciała
h.    Poziomu tłuszczu trzewnego
i.    Segmentalnej analizy tłuszczowej i beztłuszczowej
j.    Stopnia otyłości
k.    Ilości minerałów kostnych
4.    Zostanie ustalony cel postępowania dietetycznego uzależniony od schorzeń chorobowych pacjenta oraz zamierzonego efektu.
5.    Na koniec wizyty pacjent otrzyma:
a.    Zalecenia żywieniowe oraz zalecenia dotyczące stylu życia do czasu otrzymania planu żywieniowego
b.    Wynik analizy składu masy ciała
c.    Wynik pomiarów antropometrycznych oraz ciśnienia tętniczego krwi
d.    Dzienniczek żywieniowy z naniesionymi poprawkami
e.    Kompletną informację o aktualnym stanie odżywienia


Ścieżka Wizyt w Poradni Dietetycznej:
1.    Wizyta pierwszorazowa (ok. 60 minut) – 100,00 zł
a.    Analiza dotychczasowego żywienia wraz z omówieniem
b.    Wywiad medyczno-żywieniowy wraz z analizą posiadanych wyników badań krwi
c.    Pomiary antropometryczne
d.    Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
e.    Analiza składu ciała za pomocą profesjonalnego medycznego analizatora wraz z interpretacją wyników i ich omówieniem
f.    Ustalenie celu postępowania dietetycznego
g.   Zalecenia żywieniowe do czasu otrzymania planu żywieniowego

2.    Przygotowanie indywidualnego 14-dniowego planu żywieniowego – 140,00 zł
a.    Przygotowanie planu żywieniowego dopasowanego do indywidualnych potrzeb pacjenta w zależności od celu postępowania dietetycznego
b.    Przekazanie planu odbywa się na bezpłatnej wizycie kontrolnej wraz z omówieniem planu lub drogą internetową wraz z plikiem dotyczącym omówienia planu
c.    Do planu żywieniowego dodawane są przepisy na potrawy
d.    Istnieje możliwość przygotowania planu 7-dniowego (100 zł) oraz 28-dniowego (220 zł)

3.    Wizyta kontrolna (ok. 30 minut) – 50,00 zł
a.    Analiza oraz omówienie uzyskanych efektów dotychczasowego planu żywieniowego oraz ewentualne zmiany w planie żywieniowym
b.    Pomiary antropometryczne
c.    Analiza składu ciała za pomocą profesjonalnego medycznego analizatora wraz z interpretacją wyników i ich omówieniem
d.    Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
e.    Motywacja do dalszej pracy
f.    Wizyta kontrolna odbywa się co 1-4 tygodni w zależności od zaleconego planu żywieniowego oraz zamierzonego celu postępowania dietetycznego

Dostępna jest również możliwość badania analizatorem medycznym bez konsultacji dietetycznej:
4.    Analiza składu ciała za pomocą profesjonalnego medycznego analizatora wraz z interpretacją wyników i ich omówieniem – 40,00 zł (w przypadku pełnej konsultacji dietetycznej badanie analizatorem nie jest dodatkowo płatne)


Procedura Wykonywania Analizy Składu Ciała ANALIZATOREM MEDYCZNYM
 1. Bezwzględny zakaz wykonywania badania metodą bioeletkrycznej impedancji u osób z rozruszkami serca, urządzeniami elektrycznymi w jamie brzusznej typu "Ability" (może rozprogramować rozusznik i inne urządzenia). Możliwe wykonywania badań osobom z implatnami ślimakowymi.
 2. Procedura
 • na czczo lub min. 2-3 godziny po posiłku
 • najlepiej w godzinach porannych, jeśli nie ma takiej możliwości to o stałej porze
 • po wypróżnieniu się
 • przed wysiłkiem
 • nie bezpośrednio po kąpieli lub prysznicu
 • stopy gołe bez rajstop, dłonie i stopy bez kremu i balsamu
 • z zachowaniem prawidłowej postawy - ramiona oddalone od tułowia
 • styczność z elektrodami na stopach i dłoniach jak największą powierzchnią
 • bez zmiany pozycji podczas badania
 • około 2-3 min po zmianie pozycji z siedziącej na stojącą
 • kobiety podczas miesiączki i w ciązy nie powinny mieć wykonywanych bdań
UWAGA!
W dniu 25 października 2016  zostaną przeprowadzone kolejne bezpłatne porady dietetyczne (pomiar masy ciała, wzrostu, tkanki tłuszczowej fałdomierzem) możliwe jest również dodatkowo, badanie profesjonalnym analizatorem medycznym wraz z omówienierm oraz interpertacją wyniku w promocyjnej cenie 30,00 zł.
Zapisy na bezpłatne porady dostępne są w rejestracji głównej Przychodni EPIONE - Tysiąlecie lub telefonicznie pod nr. tel. (32) 254 52 71

wróć do aktualności