Zakład Opieki Długoterminowej EPIONE

Celem Zakład Opieki Długoterminowej EPIONE jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego.

Pacjenci mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności w samoopiece oraz samopielęgnacji konieczna jest stała kontrola lekarska oraz profesjonalna pielęgnacja i rehabilitacja.

W skład Zakład Opieki Długoterminowej EPIONE wchodzą:

 • Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy (pobyt na czas określony)
 • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (pobyt na czas określony lub pobyt bezterminowy)

Świadczenia realizowane w Zakład Opieki Długoterminowej EPIONE:

 • całodobowa opieka medyczna oraz pielęgnacyjna
 • zajęcia rehabilitacyjno – ruchowe prowadzone przez doświadczonych rehabilitantów
 • diagnostyka oraz badania profilaktyczne (wg wskazań lekarza)
 • leczenie farmakologiczne (wg wskazań lekarza)
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia pacjenta
 • zajęcia kulturalno – rekreacyjne
 • pełnie wyżywienie dostosowane do stanu zdrowia pacjenta
 • codzienna opieka duszpasterska (ponadto na terenie Zakładu znajduje się Kaplica Szpitalna przystosowana dla osób niepełnosprawnych)

Zakład Opieki Długoterminowej EPIONE realizuje świadczenia
w ramach kontraktu z NFZ.


Biuro Zakładu Opieki Długoterminowej EPIONE:

(32) 255 35 49
(32) 255 70 17 (wew. 211)
794 700 772

e-mail: zod@epione.pl


Centrala:      
(32) 255 70 17, (32) 353 41 03, (32) 353 35 05, (32) 353 35 07


 

 • WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW w Biurze Zakład Opieki Długoterminowej EPIONE (Pokój 11):
Poniedziałek od 8:00 do 11:00
Wtorek od 11:00 do 14:00
Środa od 11:00 do 14:00
Czwartek od 8:00 do 11:00
Piątek od 11:00 do 14:00

Zakład Opieki Długoterminowej EPIONE wchodzi w skład zespołu wyspecjalizowanych placówek medycznych  EPIONE.
 

EPIONE Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 59, 40-431 Katowice
NIP: 634 22 41 017, REGON: 273700680, KRS: 0000480431
www.epione.pl

Dojazd komunikacją miejską - linie autobusowe numer: 
 • 30, 109, 930 (Przystanek Nikiszowiec Szpital)
 • 72, 108, 109, 212, 292, 930 (Przystanek Nikiszowiec Kościół)